waders

Waders

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Waders

Hvor skal det hen?

Dele af dine waders vil være fremstillet af blød PVC, som kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC i din beholder til restaffald, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til Deponi.

 


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.

Er dine materialer egnet til genbrug har vi på vores genbrugsplads på Nørrekobbel et byggemarked, hvor du kan aflevere dine materialer.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen