Vinduesviskere

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Vinduesviskere

Hvor skal det hen?

Vinduesviskere skal til restaffald ved dit hjem eller i rest efter sortering på din lokale genbrugsplads.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Custom Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen