vildt

Vildt fra jagt

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Vildt fra jagt

Hvor skal det hen?

Hvis du har kød, indvolde, knogler, skind eller andre rester fra vildt, du eller en anden jæger selv har skudt, skal du aflevere det i din beholder til Restaffald.

Rester fra vildt, der er skudt i den danske natur, kan nemlig indeholde parasitter eller andre former for smitte.

 


Vær opmærksom på

Hvis der er tale om vildt kød, du har købt i en butik, og som derfor er kontrolleret af Fødevarestyrelsen, må du gerne aflevere det som Madaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen