vandseng

Vandseng

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Vandseng

Hvor skal det hen?

En vandseng er fremstillet af blødt PVC, som kan frigive klor, hvis det bliver brændt af. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke smider blødt PVC til forbrænding eller restaffald, men i stedet afleverer det på genbrugspladsen i containeren til Deponi.


Vær opmærksom på

OBS:  Vandet fra vandsengen skal hældes ud til kloakkerne, så det kommer ud til vores renseanlæg. Hæld derfor vandet ud i vasken eller toilettet. 


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen