vaegt elektronisk

Vægt, elektrisk

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Vægt, elektrisk

Hvor skal det hen?

Hvis din vægt kan være i Miljøkassen, må du gerne aflevere den der.

Ellers skal elektriske vægte, der er mindre end 50 cm høje/brede/lange, på genbrugspladsen i buret til Småt elektronik. Hvis din vægt er større end 50 cm høj/bred/lang, skal den i stedet i buret til Stort elektronik.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Produkterne fra Småt Elektronik bliver skilt ad, og materialerne bliver brugt igen.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen