grillkul ubrugte

Ubrugte grillkul

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Ubrugte grillkul

Hvor skal det hen?

Hvis du har ubrugte grillkul, du gerne vil af med, kan du enten komme dem i din beholder til Restaffald, eller du kan aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering – men kun hvis dine kul eller briketter ikke har været tændt.

Har der været ild i kullene, skal de i stedet i containeren til Deponi.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen