trampolin

Trampolindug

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Trampolindug

Hvor skal det hen?

Trampolindugen/dækken kan ikke genanvendes og skal derfor afleveres til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen