piqselscom-id-szdca

Træspåner

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Træspåner

Hvor skal det hen?

Træspåner eller savsmuld fra ikke-imprægneret træ kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til Ren Træ.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra containeren “Ren træ” bliver forarbejdet og brugt igen i produktionen af spånplader.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen