termokrus

Termokrus, termokopper af plast

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Termokrus, termokopper af plast

Hvor skal det hen?

De forskellige materialer i plasttermokoppen kan kun meget vanskeligt skilles fra hinanden – derfor skal du aflevere den i din beholder til Restaffald eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen