termokande plast

Termokande med plast yderside

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Termokande med plast yderside

Hvor skal det hen?

De forskellige materialer i plasttermokanden er svære at skille fra hinanden – derfor kan du aflevere den i din beholder til Restaffald eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til Rest Efter Sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen