telefon

Telefon

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Telefon

Hvor skal det hen?

Telefoner kan du aflevere i din Miljøkasse eller på genbrugspladsen i buret til Småt Elektronik.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Produkterne fra Småt Elektronik bliver skilt ad, og de forskellige materialer bliver brugt igen i nye sammenhænge.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen