Savsmuldstapet

Tapet

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Tapet

Hvor skal det hen?

Tapeter er oftest fremstillet af papir, men alligevel kan vi desværre ikke genbruge dem. Tapeterne er nemlig behandlet med forskellige stoffer, der gør dem uegnet til genbrug – derfor skal du bare aflevere tapeterne i beholderen til Restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen