tagplader af asbest og eternit knuste

Tagplader af asbest/eternit, knuste

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Tagplader af asbest/eternit, knuste

Hvor skal det hen?

Asbestholdigt støv er ekstremt sundhedsfarligt. Derfor er det vigtigt, at du pakker pladerne ind i klar plast, hvis de er helt eller delvis knuste. Læg et stykke plast på pallen, inden du læsser eternit på. Så kan der ikke drysse eternitstøv fra pallen, når den bliver løftet af din trailer.

De indpakkede plader kan du aflevere på genbrugspladsen som Eternit – kontakt altid personalet, inden du afleverer Eternit.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Eternit på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Eternit bliver kørt til et særligt område til eternit på Skodsbøl Deponi.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen