tagpap

Tagpap, mindre stykker

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Tagpap, mindre stykker

Hvor skal det hen?

Mindre stykker af tagpap kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen