svupper

Svupper

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Svupper

Hvor skal det hen?

“Hovedet” på svupperen er fremstillet af gummi, som vi desværre ikke kan genanvende, så det skal du aflevere i beholderen til Restaffald eller på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.

Hvis du har mulighed for det, kan du måske skille hovedet fra skaftet. Skaftet kan være fremstillet af forskellige materialer, og alt efter om det er plastik eller træ, kan du aflevere det i genbrugsbeholderen til Plast eller på genbrugspladsen i containeren til Ren Træ.

Hvis ikke du kan adskille skaftet fra hovedet, skal du aflevere begge dele i din beholder til Restaffald eller containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen