straatag

Stråtag

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Stråtag

Hvor skal det hen?

Er dit stråtag bare strå – dvs. uden bånd, reb mv. kan du aflevere det på komposteringsanlægget på Glansager Genbrugsplads. Er der andet i stråtaget end strå, kan du aflevere det på forbrændingsanlægget.

Ovennævnte gælder kun for privatpersoner i biler med en egenvægt under 3.500 kg. 


Hvad sker der med affaldet?

Bliver stråtaget afleveret til kompostering, bliver det omdannet til kompostjord. Bliver det afleveret til forbrænding, bliver det brændt.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen