stomipose

Stomipose

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Stomipose

Hvor skal det hen?

Stomiposer skal du aflevere i din beholder til Restaffald på samme måde som bleer.


Vær opmærksom på

VIGTIGT: Er du i behandling med cytostatika, skal dine stomiposer behandles som klinisk risiko affald. Det betyder, at du skal levere dem i en gul klinisk risikokasse. En sådan kasse får du normalt udleveret, når du bliver udskrevet fra sygehuset. Kassen skal du aflevere/ombytte på sygehuset, når du er til kontrol/behandling.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen