stovsugepose

Støvsugerpose

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Støvsugerpose

Hvor skal det hen?

Støvsugerposer skal du aflevere i din beholder til Restaffald – og du må meget gerne putte støvsugerposen i en plastikpose, inden du smider den i beholderen. Så risikerer skraldemanden ikke at få støvet i hovedet.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen