stegefedt

Stegefedt (animalsk)

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Stegefedt (animalsk)

Hvor skal det hen?

Hvis du har animalsk stegefedt til overs, kan du med fordel hælde det i et glas eller et krus. Fedtet vil hurtigt størkne, og når det er en fast masse, kan du skrabe det ned til dit madaffald.

Hvis der er tale om små mængder, kan du naturligvis også hælde stegefedtet ned til madafafldet med det samme.

Det er vigtigt, at du ikke hælder animalsk fedt ud i afløbet, da det kan tiltrække rotter og stoppe rørene i kloakken.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen