stanniol uden rester af mad

Stanniol, uden rester af mad

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Stanniol, uden rester af mad

Hvor skal det hen?

Stanniol er metal, og ren stanniol må du derfor gerne aflevere i din genbrugsbeholder som Metal eller på genbrugspladsen i containeren til Metal.


Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen