spraydaaser

Spraydåser

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Spraydåser

Hvor skal det hen?

Der er overtryk i spraydåser, og det betyder, at de kan eksplodere, hvis de bliver brændt af. Derfor må spraydåser ikke komme i din beholder til Restaffald, men skal i stedet afleveres i din Miljøkasse eller på genbrugspladsen som Farligt Affald.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen