spansk loft

Spansk loft

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Spansk loft

Hvor skal det hen?

Spanske lofter består af mange forskellige materialer, der er umulige at skille fra hinanden. Derfor kan vi desværre ikke genanvende dem, og du skal i stedet aflevere dine spanske lofter på genbrugspladsen i containeren til Deponi.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen