kaergaarden

Smørbakker

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Smørbakker

Hvor skal det hen?

Hvis du skiller materialerne fra din smørbakke ad som vist på indpakning, kan vi godt genanvende materialerne.

Pappen kan du aflevere i genbrugsbeholderen til Papir & Pap.
Selve plastikbakken kan du aflevere i genbrugsbeholderen som Plast.

Hvis du ikke skiller materialerne fra hinanden, skal du aflevere hele smørbakken til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
I dit hjem
På genbrugspladsen