smoerbrikker

Små plastikbakker til f.eks. smør eller marmelade

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Små plastikbakker til f.eks. smør eller marmelade

Hvor skal det hen?

Små plastikbakker, der har indeholdt f.eks. smør eller marmelade, må gerne komme i genbrugsbeholderen til Plast, når de er tomme.

Husk at fjerne ‘låget’ – hvis det også er af plastik, må det også komme i rummet til Plast. Er det af metalfolie (som f.eks. smørret på billedet) skal det til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen