slagger

Slagger

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Slagger

Hvor skal det hen?

Slagger er et restprodukt, der opstår ved afbrænding af ikke-genbrugeligt Restaffald – f.eks. på forbrændingsanlæg.

Skal du af med slagger, skal du aflevere det på genbrugspladsen til Deponi – eller i containeren til Forurenet Jord. Der er nemlig risiko for, at slaggeren kan forurene jord og grundvand.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Jorden bliver analyseret for at klarlægge, hvor forurenet den er. Herefter afgøres det, om den kan lægges på deponiet eller om den skal bortskaffes til behandler af forurenet jord.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen