skrabelod

Skrabelod

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Skrabelod

Hvor skal det hen?

Hvis der ikke var genvist på dit skrabelod, skal du aflevere det i din beholder til Restaffald. Skrabeloddet er nemlig belagt med en film, der desværre gør pappet uegnet til genanvendelse.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen