skifterammer

Skifteramme

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Skifteramme

Hvor skal det hen?

Hvis du skiller glas fra rammen, kan du aflevere glasset på genbrugspladsen i containeren til Porcelæn & Sanitet. Rammen kan du aflevere i containeren til Metal, Stor Plast eller Rest efter sortering – alt efter, hvilket materiale det er lavet af.

Vi kan ikke genbruge materialerne, hvis de ikke bliver skilt – så hvis du ikke kan skille glasset fra rammen, skal du aflevere hele rammen i containeren til Deponi.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Indholdet af containeren til Porcelæn & Sanitet bliver knust og bl.a. brugt i fremstillingen af betonklodser.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen