skateboard

Skateboard

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Skateboard

Hvor skal det hen?

Hvor dit skateboard skal hen, afhænger af, hvilke materialer det er fremstillet af:

  • Hvis dit skateboard har aksler af metal, kan du aflevere det på genbrugspladsen i containeren til Metal, uanset hvad brættet er fremstillet af.
  • Hvis akslerne er af nylon og selve brættet af træ, kan du i stedet smide det i containeren til Rest efter sortering.

Du er altid meget velkommen til at spørge vores personale, hvis du er i tvivl.


Vær opmærksom på

Er dine materialer egnet til genbrug, kan du aflevere dem i en af vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.


Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen