muslingeskaller

Skaller fra skaldyr

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Skaller fra skaldyr

Hvor skal det hen?

Muslinge- og østersskaller er organisk materiale, som du gerne må aflevere i din beholder til Madaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen