corona-antigen-test

Selvtest

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Selvtest

Hvor skal det hen?

Covid-19 hjemmetest-udstyr skal i Restaffald derhjemme. (Ofte medfølger der en lille pose, du kan samle dem i).

Indlægsseddel og papemballage kan du aflevere i beholderen til ‘Papir og pap’ derhjemme.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen