saks

Saks

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Saks

Hvor skal det hen?

Er saksen af metal, kan du aflevere den i din genbrugsbeholder som Metal – eller aflevere den på genbrugspladsen i containeren til Metal.

Det betyder ikke noget, hvis f.eks. saksens skaft er af plast. Når metallet bliver smeltet om, sker det nemlig ved så høje temperaturer, at alt andet brænder op.


Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om. Herefter bliver det brugt som råmateriale i produktionen af nyt råjern.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen