potteplanter uden potte

Potteplanter uden potte

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Potteplanter uden potte

Hvor skal det hen?

Potteplanter uden potte kan du aflevere i din beholder til Madaffald. Dog har processerne på biogasanlægget, der modtager madaffaldet, svært ved at håndtere jord, og du skal derfor klippe ‘bunden’ af, og aflevere jorden i beholderen til Restaffald.

Du kan aflevere potteplanter med jord på genbrugspladsen som Haveaffald – dog ikke på Nørrekobbel Genbrugsplads, der desværre ikke modtages haveaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.

Haveaffaldet bliver knust og lagt i kompostmiler. Efter nogle måneder er haveaffaldet blevet til næringsrig kompost, som du kan købe og bruge i din have. På Glansager, Skodsbøl og Vesterlund bliver grene, der er tykkere end 7 cm, samlet og brugt som biobrændsel.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen