porcelaen

Porcelæn

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Porcelæn

Hvor skal det hen?

Hvis du har en kop eller andet af porcelæn, der er gået i stykker, må du gerne aflevere den i din beholder til Restaffald. Større ting i porcelæn – f.eks. sanitet eller store mængder service kan du aflevere på genbrugsplads i containeren til Porcelæn & Sanitet.


Vær opmærksom på

HUSK: Porcelæn må IKKE komme i genbrugsbeholderen! Selv et lillebitte stykke porcelæn kan ødelægge store mængder genbrugsglas.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Porcelæn & Sanitet bliver knust og bl.a. brugt i fremstillingen af betonklodser.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen