Plastflasker

Plastdunke, plastflasker

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Plastdunke, plastflasker

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere alle slags plastflasker og -dunke i din genbrugsbeholder som Plast.

Store plastikdunke, der er rene og helt tomme, kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til Stort Plast.


Vær opmærksom på

OBS! Plastikemballager med faremærket ‘Brandfarlig’ må du gerne aflevere i din genbrugsbeholder til Plast – men kun hvis emballagerne er helt tomme, og låget er taget af. Når låget er taget af, kan skraldemanden nemlig se, at emballagen er tom.

Er der stadig væske i emballagen, kan du den aflevere i Miljøkassen eller på genbrugspladserne som Farligt Affald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen