Træpersienner

Persienner, træ

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Persienner, træ

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere træpersienner på genbrugspladsen i containeren til Polstrede Møbler eller aflevere dem i din beholder til restaffald.

 


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren “polstrede møbler” bliver sammen med indholdet fra “Rest efter sortering” kørt til forbrænding.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen