PCB fuge

PCB fuger

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

PCB fuger

Hvor skal det hen?

Indtil stoffet blev forbudt i 1977, blev PCB bl.a. brugt som blødgører i fugemasse. Stoffet er både miljø- og sundhedsskadeligt, og fuger, der indeholder PCB, skal derfor afleveres på genbrugspladsen som Farligt Affald.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen