patroner affyrede

Patroner, affyrede

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Patroner, affyrede

Hvor skal det hen?

Affyrede patroner skal til Restaffald, da de består af blandede materialer, som ikke kan skilles fra hinanden.


Vær opmærksom på

Hvis du vil aflevere affyrede patroner på genbrugspladsen, skal du kontakte en medarbejder, når du ankommer.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen