papramme med plast

Papramme med plast

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Papramme med plast

Hvor skal det hen?

Har du en papramme med plastik omkring, skal du tage plastikken og aflevere den i genbrugsbeholderens rum til Plast – og pappet kan du aflevere i rummet til Papir & Pap.

Du kan også tage begge dele med på genbrugspladsen og aflevere det som Pap og som Blød Plast.


Hvad sker der med affaldet?

Papir og pap bliver genbrugt som råmateriale i fremstillingen af nyt papir og pap.

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen