laminering

Papir, lamineret

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Papir, lamineret

Hvor skal det hen?

Lamineret papir eller fotos kan vi ikke genbruge, da det ikke er muligt at skille papir og plastik. Derfor skal du aflevere lamineret papir i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen som Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen