oasis

Oasis

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Oasis

Hvor skal det hen?

Oasis består af forskellige materialer, som ikke kan skilles ad. Derfor skal du aflevere oasis til Restaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen