net af plast

Net af plast

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Net af plast

Hvor skal det hen?

Net fra f.eks. appelsiner kan du aflevere i genbrugsbeholderen som Plast.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra Plastcontaineren bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen