nedfaldsfrugt

Nedfaldsfrugt

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Nedfaldsfrugt

Hvor skal det hen?

Du må gerne aflevere nedfaldsfrugt på genbrugspladsen som Haveaffald – alternativt kan du omdanne det til kompost eller aflevere frugten i din beholder til Madaffald.


Hvad sker der med affaldet?

Haveaffaldet bliver knust og lagt i kompostmiler. Efter nogle måneder er haveaffaldet blevet til næringsrig kompost, som du kan købe og bruge i din have. På Glansager, Skodsbøl og Vesterlund bliver grene, der er tykkere end 7 cm, samlet og brugt som biobrændsel.

Dit madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver mast til pulp og omdannet til biogas. Restproduktet bliver anvendt som gødning på markerne.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen