Mursten med sod

Mursten med sod

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Mursten med sod

Hvor skal det hen?

Mursten og murbrokker med sod – f.eks. fra skorstene eller efter en brand – kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren til Deponi.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere materialer til Deponi uden for genbrugspladsernes bemandede åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Materialer, der bliver afleveret i containeren til deponi, bliver kørt til vores deponi i Skodsbøl. Deponiet er indrettet med membran i bunden, så eventuelle miljøfarlige stoffer fra affaldet ikke siver ned i grundvandet.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen