Olie

Olieaffald

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Olieaffald

Hvor skal det hen?

Motorolie kan du aflevere i Miljøkassen eller på genbrugspladsen som Farligt Affald – husk at det skal stå på beholderen, at den indeholder olie og hvilken type.


Vær opmærksom på

OBS:  Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen