mosaik

Mosaik

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Mosaik

Hvor skal det hen?

Du kan aflevere mosaikfliser på genbrugspladsen i containeren til Porcelæn & Sanitet.

Har du ikke mulighed for at komme på genbrugspladsen, skal du aflevere rester af mosaik i din beholder til Restaffald – selvom mosaikken er lavet af glas, må den ikke komme i genbrugsbeholderens rum til Glas.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren til Porcelæn & Sanitet bliver knust og bl.a. brugt i fremstillingen af betonklodser.

Indholdet af containeren til Rest efter sortering og din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget.

Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
I dit hjem
På genbrugspladsen