medicinrester fra private

Medicinrester fra private

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Medicinrester fra private

Hvor skal det hen?

Som privatperson kan du aflevere medicinrester på genbrugspladsen som Farligt Affald – eller i din Miljøkasse.


Hvad sker der med affaldet?

Farligt affald bliver håndteret og bortskaffet forsvarligt af specialuddannet personale på et særligt anlæg.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen