receptpligtig medicin

Tom emballage til receptpligtig medicin

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Tom emballage til receptpligtig medicin

Hvor skal det hen?

Emballage af glas eller plast, der har indeholdt receptpligtig medicin, skal i din beholder til Restaffald. Selvom medicinbeholderne er af glas eller plast, kan de indeholde bittesmå rester af medicin, og det betyder desværre, at vi ikke kan genbruge dem.


Vær opmærksom på

OBS: Er der stadig medicin i beholderne, skal du i stedet aflevere dem på genbrugspladsen som Farligt Affald eller i Miljøkassen.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen