melamin

Margretheskål

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Margretheskål

Hvor skal det hen?

Margretheskåle er fremstillet af plasttypen melamin, ligesom en lang række andre køkkenredskaber, krus, tallerkener mv. Melamin kan vi ikke bruge igen, fordi det er en såkaldt ‘Hærdeplast’. Hærdeplast er en fællesbetegnelse for plasttyper, der ikke kan smeltes om, når det først en gang er formgivet og hærdet – på samme måde som et kogt æg ikke kan blive flydende igen.

Derfor kan du smide plastgenstande, fremstillet af melamin, i din beholder til restaffald – eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Vær opmærksom på

Er dine materialer egnet til genbrug, kan du aflevere dem i en af vores genbrugsbutikker, så andre kan få glæde af dem.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen