mapper

Mapper

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Mapper

Hvor skal det hen?

Mapper og brevordnere kan du aflevere i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen som Rest efter sortering.


Vær opmærksom på

Indeholder mapperne papirer med fortrolige informationer, kan du aflevere papirerne i beholderen til Fortrolige Papirer, som du finder på genbrugspladsen.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen