malerboetter tomme plast

Malerbøtter, tomme, plast

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Malerbøtter, tomme, plast

Hvor skal det hen?

Tomme malerbøtter af plast kan du aflevere i din beholder til Restaffald eller på genbrugspladsen i containeren til Rest efter sortering.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen